De hersengarage

[LONGREAD] Sommige vaccins werken, de meeste zijn onnodig: het is een persoonlijke afweging

datum: 31-8-2020 18:05 auteur: Patman reacties: 4
Het immuunsysteem leert automatisch infecties bestrijden
Het immuunsysteem leert automatisch infecties bestrijden

Vaccinatie (#inenting) is gebaseerd op een verschijnsel dat door iedereen kan worden waargenomen: infectie en ziekte geven weerstand. Dit geldt voor infectie door virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, gifstoffen, enz. Infecties ‘trainen’ het immuunsysteem. Het is één van de manieren waarop het menselijk lichaam weerstand opbouwt. Kinderen die te hygiënisch worden opgevoed, nog nooit een zandbak van binnen hebben gezien, zijn later vatbaarder dan anderen. Mensen die de mazelen hebben gehad, krijgen dat over het algemeen geen tweede keer meer. Niet lang geleden was het gebruikelijk gezonde kinderen bewust bloot te stellen aan besmettelijke kinderen: de mazelen- en pokkenparties. Een gezond kind wordt niet heel ziek van mazelen, waterpokken of rode hond maar heeft daarna wel (vaak levenslange) immuniteit en de andere voordelen van het ziek zijn geweest. Daarover later meer.

Het idee achter vaccinaties is dat we een potentieel gevaarlijke natuurlijke infectie voor kunnen zijn met een milde kunstmatige infectie: het vaccin. Weerstand opbouwen zonder ziek te hoeven zijn. Voor mazelen werkt dit. Iedereen kan zien dat er nauwelijks nog mazelen voor komt. In mijn jeugd, begin 70-er jaren, kreeg iedereen mazelen. 70 procent vóór de leeftijd van vijf jaar en ongeveer 98 procent vóór de leeftijd van 10 jaar. De mortaliteit door mazelen was vlak voordat de vaccinatie startte ongeveer 3/2.000.000. Iedereen kreeg mazelen en er gingen per jaar een handvol mensen aan dood. Nog iets meer hielden er permanente schade aan over. Bron: de gezondheidsraad. Nadat de mazelen-vaccinatie-programma’s werden gestart, verdween mazelen uit het normale leven en een mazelenuitbraak haalt tegenwoordig het nieuws zo bijzonder is het. Uit grafieken waarin het aantal ziektegevallen wordt weergegeven, blijkt duidelijk de uitdovende werking van het vaccin.

Het aantal mazelengevallen in de VS verminderde sterk door de vaccinaties

Ziekten verdwijnen echter niet alleen door vaccinatie. Veel ziekten verdwenen zonder vaccinatie en dat kan vele oorzaken hebben. Minder infectierisico door schonere leefomstandigheden. Meer weerstand door gezondere levensstijl. Minder besmettingsgevaar door betere hygiëne, organisatie, voorlichting en zelfbescherming (denk aan voorbehoedsmiddelen, muggennetjes). Uit de grafiek die het aantal doden door mazelen weergeeft, valt bijvoorbeeld op te maken dat het gevaar van de ziekte verminderde nog voordat er werd gevaccineerd. Net als van de meeste andere ziekten, ook de nooit gevaccineerde ziekten (in deze grafiek scarlet fever ofwel roodvonk). Er zijn de laatste 20 jaar door beide ziekten vrijwel geen doden meer gevallen.

De meeste ziekten werden ook zonder vaccinaties veel minder ernstig, deze grafiek toont het aantal doden door ziekte

In Nederland (en alle andere Westerse landen) was de situatie hetzelfde.

De mortaliteit (het aantal doden) van mazelen liep weliswaar heel erg terug zonder vaccin maar de prevalentie (het aantal zieken) van bijvoorbeeld mazelen begon pas terug te lopen na introductie van het vaccin. Uit de grafiek blijkt wel dat er dus kennelijk andere factoren dan vaccinatie waren die de impact van de ziekte verminderde. Het valt niet te zeggen of ook de prevalentie van deze ziekten uit zichzelf, zonder vaccin, zou verminderen zoals dat met #malaria wel het geval is.

Malaria was het rond 1900 een wereldwijd probleem. Ondanks dat er nog geen vaccin tegen bestaat en er in de Westerse wereld nooit preventieve #medicatie / prophylactics werden voorgeschreven, is malaria daar volledig verdwenen. Malaria is een niet-besmettelijke infectieziekte die wordt verspreid door muggen. In het algemeen zullen technologische vooruitgang en simpelweg het verminderen van ‘algehele armoede’ leiden tot minder ziekte, ook zonder vaccinatie.


Sommige ziekten verdwijnen ook zonder vaccins

Niet alle vaccins zijn even nuttig
Nu nog vaccins uitdelen tegen Malaria is in grote delen van de wereld onzinnig (er bestaat nog geen Malaria vaccin) en als we naar de grafiek kijken die het aantal Hepatitis A gevallen in de VS weergeeft, zien we dat de ziekte al vrijwel verdwenen was toen het vaccinatieprogramma begon. Waarschijnlijk door verbeterde leefomstandigheden en hygiëne. Of het vaccin wel of niet werkt, valt niet op te maken uit deze grafiek. Dit vaccin was in ieder geval niet nuttig: net als Malaria is Hepatitis A uit zichzelf verdwenen.

Het aantal Hepatitis A gevallen in de VS was al minimaal toen het vaccinatie begon

Daarnaast is een vaccinatieprogramma tegen ziekten die in een community nauwelijks voor komen, in het algemeen onnodig. Hier geldt: risico = kans * impact. Als de kans en/of de impact klein zijn, is er weinig risico. Nederlandse mensen tegen Ebola, Zika of #HIV vaccineren, als dat al mogelijk zou zijn, is onzinnig omdat de kans op infectie in Nederland heel klein is. Tegen griep, waterpokken of mazelen vaccineren is ook onzinnig vanwege de lage impact van die ziekten. Anders is het wellicht bij ongezonde of zwakke kinderen en ouderen, in landen met een minder goede gezondheidszorg of hygiëne.

Tegen bacteriële, schimmel- of parasitaire infecties zijn vaak ook gewoon goede normale geneesmiddelen beschikbaar, denk aan een antiserum of een antibioticakuur. Dan is het behandelen van de noodzakelijke gevallen wellicht een betere keuze dan een hele bevolking preventief te vaccineren. Zeker als de kans op infectie laag is en de kans op genezing hoog. Behandeling kan vaak nog nadat infectie optrad maar voordat ziekte optreedt. Bedenk dat de behoefte aan preventie bijna onbeperkt is, er zullen altijd nieuwe ziekten zijn die preventie behoeven. Er is altijd een ‘meest dodelijke infectie’.

Niet alle vaccins werken even goed
De grafiek die het aantal gevallen #kinkhoest (Pertussis) weergeeft, laat zien dat het vaccin helemaal niet werkt. Het verloop van de ziekte werd niet beïnvloed door enig vaccinatiemoment. Daarnaast was de ziekte ook uit zichzelf aan het verdwijnen, dus een vaccin was onnodig.

Uit deze grafiek valt niet op te maken of het kinkhoest vaccin wel of niet werkt, de ziekte verdween rond 1945 vanzelf

Er zijn meer voorbeelden van vaccinaties die niet werken. Het is bijvoorbeeld voor iedereen te zien dat er nog exact evenveel griep is als altijd, ook onder de gevaccineerden. Elk jaar weer.

Kunstmatige immuniteit is niet hetzelfde als echte immuniteit
In ieder geval niet voor mazelen. Moeders geven hun ongeboren kind zogenaamde passieve #immuniteit mee (meetbaar als antilichamen) via de placenta en later, als het net geboren is, via hun #moedermelk. Moeders die zelf mazelen hebben gehad, geven hun kinderen veel betere passieve immuniteit mee dan gevaccineerde moeders. Mensen die echte mazelen hebben gehad, krijgen dat in principe daarna nooit meer terwijl gevaccineerde mensen gewoon alsnog mazelen kunnen krijgen. Een mazelen-uitbraak in volledig gevaccineerde communities is niet ongebruikelijk (zie ook hier en hier). Bij de #Bof ook. Met wat zoeken in medische libraries zijn voldoende voorbeelden te vinden, voor meerdere vaccins.

Dat dit voor mazelen geldt, wil niet zeggen dat dit dan ook voor alle andere ziektekiemen en/of vaccins geldt. Het is complex, maar het lijkt wel zo te zijn dat hoe meer de kunstmatige infectie lijkt op de natuurlijke infectie, hoe breder en dieper de immuniteit. Een natuurlijke infectie die normaal via de luchtwegen het lichaam binnenkomt is voor het #immuunsysteem heel wat anders dan een kunstmatige #infectie die intramusculair wordt geïnjecteerd. Zie de onderstaande video, voor een uitstekende uitleg.

Niet alle vaccins zijn even veilig
Er zijn wel degelijk kinderen die er vaccinatieschade van oplopen, maar de collectieve voordelen van vaccinatie worden groter geacht dan de nadelen. Dat betekent dat er dus kennelijk minder kinderen zijn met vaccinatieschade dan er kinderen zouden zijn met ziekteschade door mazelen, difterie, kinkhoest, tetanus of polio indien er niet zou worden gevaccineerd. Ik kon het nergens vinden, maar dat is wel de algemene perceptie, ook de mijne. Anders is het voor de HPV-vaccinaties. Het is makkelijk in het nieuws terug te vinden dat deze absoluut niet veilig zijn. Vooral de Engelse en Scandinavische media waren er luidruchtig over (1, 2). De doden die vallen door de vaccinatie (zie eerdere link) zijn jonge meisjes die — ook als ze later kanker zouden krijgen — nog een heel leven voor zich hadden. Inmiddels weten we ook dat 1 op de 4 meisjes onvruchtbaar wordt van de HPV vaccinaties. Dat is een hoge prijs. Nog steeds worden er schadevergoedingen uitgekeerd aan de slachtoffers van de naar de markt gehaaste Mexicaanse griepvaccins.

De Amerikaanse database waarin melding wordt gemaakt van ongewenste vaccin-reacties bevat al meer dan 700.000 gevallen. In 2018 waren er in de VS 2470 gevallen van ernstige vaccin reacties, van hospitalisatie tot blijvend letsel en zelfs dood. In 2016 waren er in de VS 85 mazelen doden maar ook 246 ernstige mazelen #vaccinreacties. Het is daarbij aannemelijk dat veel gevallen niet eens in de database terecht komen, om meerdere redenen: van actieve tegenwerking door fabrikanten tot lastige herleidbaarheid van symptomen naar vaccinatie. Neem ook in aanmerking dat de VS in veel opzichten een 3e wereldland is. Er leven 100 miljoen mensen (1/3e van hun bevolking) op de armoedegrens, 45 miljoen er onder. Dat heeft ook negatieve impact op ziekte; het vergroot de noodzaak tot vaccinatie.

Geregistreerde ongewenste vaccin-reacties in de VS sinds 1990

Niet alleen een enkel vaccin maar ook de combinatie van vaccins kan leiden tot bijwerkingen. Door accumulatie van giffen, zoals aluminium of kwik, of door kruiseffecten. Of door totaal onverwachte bijeffecten zoals dat het verhinderen van een bepaalde ziekte vatbaarder maakt voor een andere ziekte. In deze studie vonden wetenschappers dat Influenza (griep) vaccinatie patiënten veel vatbaarder maakte voor andere infecties van de luchtwegen, zoals Corona, Human metapneumovirus, Influenza B and Influenza co-infections. Dit wordt vaccinatie-interferentie genoemd. Hier nog zo’n studie.

Hoe meer vaccinaties, hoe groter dat risico. In Nederland ontvangen kinderen relatief weinig vaccinaties, in de VS krijgen kinderen al binnen een paar weken hun eerste prikken en hebben ze voor hun eerste verjaardag al 25 vaccinaties gehad. Eventuele verstoringen van normale fysieke, cognitieve, mentale ontwikkeling van het kind zijn dan nog niet eens waarneembaar. Waar is het einde? Er zijn honderden, duizenden infectieziekten.

Een Amerikaans kind zou 25 vaccinaties ontvangen in het eerste levensjaar volgens de aanbevelingen

Uit een recente studie blijkt dat ‘all cause’ kindersterfte 10x hoger was onder babies die de DTP-vaccinatie wel ontvingen, ten opzichte van babies die het niet ontvingen. De vaccinaties werkten, maar verzwakte de weerstand van babies tegen andere infecties.

De bijwerkingen hoeven ook niet altijd direct merkbaar te zijn. Het is mogelijk dat al die vaccinaties leiden tot lange termijneffecten, zoals allergieën, autisme, auto-immuun problemen en andere ziekten. Er is een correlatie tussen toename in vaccinaties en toename in dit soort lange termijn bijwerkingen. Dit noemen we de hygiëne hypothese. De hygiëne hypothese stelt dat een tekort aan blootstelling van infectieziektes, parasieten, schimmels en/of verstoringen in de darmflora tijdens de vroege kinderjaren een grotere gevoeligheid geeft voor allergieën of auto-immuunziekten. Antibioticagebruik in het eerste levensjaar van een kind wordt ook wel gezien als een stimulans voor het ontwikkelen van een immuunziekte en dit fenomeen valt ook binnen de hygiëne hypothese.

Ziekte heeft een functie en geeft het menselijke lichaam brede en diepe weerbaarheid die niet met vaccinatie is te verkrijgen. Kinderen die opgroeien op een boerderij of met een antroposofische levensstijl, hebben later minder last van auto-immuun ziekten, zoals Crohn, MS, allergieën, astma. Sommige pokkeninfecties lijken het risico op kanker op latere leeftijd te verminderen. Het idee dat vaccinatie ‘gratis immuniteit’ geeft, is volkomen onlogisch. Alles heeft een prijs, alles is een afweging. De natuur maakt die afwegingen al miljarden jaren en dat zijn we evolutie gaan noemen.

Niet alle vaccins zijn getest
Vaccins worden in verschillende fases getest, maar uiteindelijk is het de vermindering van het aantal daadwerkelijke ziektegevallen die telt (de prevalentie). In de praktijk blijkt dat pas na vele jaren grootschalige toepassing, pas dan beginnen de statistieken enigszins betrouwbare trends te tonen. Diverse vaccins hebben zich inmiddels zo bewezen, zoals mazelen en pokken. Voor sommige vaccins zijn echter geen statistieken beschikbaar, zoals voor het HPV vaccin. Daarvan is totaal onbekend of het in de praktijk werkt, die gegevens zullen pas over 20–30 jaar beschikbaar zijn. Op dit moment wordt het HPV vaccin daarom getest op de vermindering van een vermoed voorstadium van baarmoederhalskanker maar dat is per definitie een stuk onzekerder. Van het HPV vaccin Gardasil is bovendien bekend dat het is ontworpen om te beschermen tegen slechts 4 van de 100 of meer HPV types, waarvan er minimaal 15 met kanker worden geassocieerd en meer dan 40 seksueel overdraagbaar zijn.

Omdat een nieuw vaccin natuurlijk niet op de bevolking kan worden getest, worden idealiter kleine zogenaamde trials gehouden met twee groepen: een gevaccineerde groep en een ongevaccineerde controlegroep. Dat is echter alleen mogelijk als het een ziekte met korte incubatietijd betreft, zoals mazelen. Voor een ziekte met een incubatietijd van jaren tot tientallen jaren, zoals HIV en HPV, zijn zulke tests onmogelijk. Voor een ziekte die in korte tijd dodelijk is, is het ook niet mogelijk om de controlegroep de ziekte zelf te laten doorlopen. Voor virussen die uit zichzelf zodanig veranderen dat ze telkens weer een nieuw vaccin nodig hebben, zoals HIV en Influenza, is het zelfs fundamenteel onmogelijk vaccins te testen op daadwerkelijke vermindering van ziektegevallen. De tijd waarin deze veranderingen optreden is namelijk veel korter (hooguit maanden voor Influenza) dan de tijd die nodig is om een nieuw vaccin te maken. Het vaccin zou voor elke nieuwe test weer te laat komen.

Veel vaccins worden daarom slechts getest op een indirecte indicator, zoals bijvoorbeeld een zogenaamde antilichamen responsie, of de afnamen van veronderstelde pre-stadium symptomen van een ziekte, zoals cervix dysplasie in geval van baarmoederhalskanker. De veronderstelling is dat het lichaam reageert op vaccinatie door een bepaald soort antilichamen aan te maken. Of die specifieke antilichamen zorgen voor immuniteit tegen de betreffende ziekte, kan weer niet worden getest, om dezelfde redenen. Er zijn zelfs ziekten waar de aanwezigheid van antilichamen niet betekent dat er immuniteit is. Of andersom: kinderen met een aangeboren mazelen-antilichamen-tekort hebben exact hetzelfde ziekteverloop als kinderen die wel antilichamen tegen mazelen hebben. Antilichamen zeggen niet voor alle ziekten iets over daadwerkelijke immuniteit.

Influenza- en HPV-vaccins zijn nooit op daadwerkelijke vermindering van de ziekte (prevalentie) getest. Dit staat ook gewoon op de bijsluiter. De fabrikant brengt het vaccin op de markt zonder te weten of het daadwerkelijk het aantal zieken zal verminderen.

Dit griepvaccin is nooit echt getest op het verminderen van prevalentie (aantal ziektegevallen)

Het zou zo maar kunnen dat we moeten accepteren dat tegen ziekten als HPV, HIV, Influenza, enz. nooit een goed getest vaccin kan worden gemaakt.
Vanwege de eerder genoemde kruis- en bijeffecten zouden vaccines bovendien niet alleen moeten worden getest op directe werking of directe bijwerking, maar ook op hun invloed op de algehele gezondheid van een ingeënte groep. Zijn de ingeënte kinderen na inenting op alle fronten gezonder geworden of hebben ze ineens veel meer andere ziekten? Dat wordt nauwelijks getest omdat het heel moeilijk is.

Niet alle vaccinatieprogramma’s beschermen de onvrijwillig ongevaccineerden
Als voldoende mensen in een community zijn gevaccineerd — typisch meer dan 93% voor mazelen — is er herd immunity. Voor immuniteit verkregen door echte mazelen ligt dit trouwens veel gunstiger, namelijk 68%. In zo’n community doven uitbraken snel weer uit. Deze herd immunity is echter alleen van toepassing bij besmettelijke ziekten en alleen niet-gevaccineerde personen hebben er baat bij.

Ouders van gevaccineerde kinderen hoeven zich niet druk te maken over ongevaccineerde kinderen op de crèche.

In geval van niet-besmettelijke ziekten bestaat er helemaal geen herd immunity in de zin van ‘vaccinatie beschermt ook de ongevaccineerden’. Niet alle #infectieziekten zijn besmettelijk: Tetanus en Malaria zijn niet-besmettelijke infectieziekten. Niet alle besmettelijke ziekten zijn ook even besmettelijk. #HPV, #mazelen en #influenza zijn extreem besmettelijk. Iemand een hand geven is genoeg voor een HPV besmetting en op elk moment is een groot deel van de bevolking besmet, ik las wel eens ‘40%’. Iemand in zijn gezicht ademen is genoeg voor een Influenza of mazelen besmetting. HIV is vrijwel niet besmettelijk en je kunt je er prima tegen beschermen. In zo’n geval is herd immunity ook niet relevant.

Beter dan door vaccinatie is de immuniteit die wordt verkregen door het doorlopen van de daadwerkelijke ziekten. Een kind dat mazelen (of bof, rode hond, enz.) heeft gehad, hoeft daartegen niet meer worden ingeënt en vormt ook geen gevaar meer voor onvrijwillig ongevaccineerden. In principe zou het ook moeten worden opgenomen in zijn of haar vaccinatiepaspoort. De naam #vaccinatiepaspoort is ook onlogisch: wat het aangeeft, is namelijk of de persoon bijdraagt aan de herd-immunity. Ongeacht hoe het aan zijn immuniteit is gekomen. Vaccinaties tegen niet-besmettelijke ziekten horen ook niet in het paspoort thuis.

Herd immunity is trouwens een bijzonder ingewikkeld concept.

Vaccins maken zelf soms besmettelijk, of ziek
Ironisch genoeg zorgen sommige vaccinaties zelf ook voor besmettingsgevaar. Uit deze studie blijkt dat mensen die tegen griep zijn gevaccineerd veel meer infectieuze deeltjes uitademen dan mensen die dat niet zijn. Vaccins die zijn gebaseerd op een echt virus, maken de gevaccineerde persoon per definitie (licht) besmettelijk de weken na vaccinatie, net als een infectie met het echte virus. Personen die net een mazelen- of griepprik hebben gehad, zijn dus besmettelijk voor hun omgeving, ook als ze zelf niet ziek zijn. Volkomen logisch omdat, in geval van een viraal vaccin, het vaccin het genetisch materiaal van het virus bevat, gaat het lichaam de virussen gewoon vermenigvuldigen, niet genoeg om er zelf heel ziek van te worden, wel genoeg om besmettelijk te zijn. Vaccin-makers proberen dit effect te vermijden door toekomstige vaccins te baseren op zogenaamde ‘virus-like particles’. Dat zijn ‘imitatie-virussen’ die vanwege een gelijkwaardige buitenkant door het immuunsysteem wél worden aangezien voor het betreffende virus maar omdat ze geen genetische materiaal bevatten niet worden vermenigvuldigd. Tenminste, dat is de theorie. In de ‘bekende’ Disneyland uitbraak werden misschien wel een deel van de gevallen veroorzaakt door het vaccin zelf! In 73 van de 188 gevallen in de VS werd niet natuurlijke mazelen gevonden maar de ‘strains’ van de vaccins zelf. Deze mensen werden ziek ondanks de vaccinatie en waren ook gewoon besmettelijk.

Voor bacteriële vaccins, zoals die tegen kinkhoest, geldt zelfs dat ze weliswaar de gevaccineerde persoon zouden kunnen beschermen, maar dat ze niet verhinderen dat die persoon nog steeds gewoon besmettelijk is. Ondanks de vaccinatie! Voor dit soort vaccins is het begrip herd-immunity zinloos.

De werkelijke discussie
Het éne vaccin is dus het andere niet. Het feit dat vaccinatie is gebaseerd op een algemeen geldig principe, betekent niet dat dan ook alle vaccins even goed of bruikbaar zijn. Elk vaccin is anders, om maar wat verschillen te noemen:

 • Sommige vaccins gebruiken dezelfde ziektekiem als de echte infectie, andere gebruiken een equivalent geachte substantie.
 • Sommige vaccins creëren wel herd immunity andere zijn bedoeld tegen niet-besmettelijke ziekten, tegen deze ziekten inenten is irrelevant voor de omgeving.
 • Sommige vaccins maken een patient besmettelijk net als de echte infectie, andere niet.
 • Sommige vaccins verhinderen niet dat de patient na inenting nog steeds besmettelijk kan worden.
 • Sommige vaccins bevatten thimerosal/kwik, GMO, bepaalde chemische en biologische giffen, slechts weinige niet.
 • Sommige vaccins infecteren wel op dezelfde manier als de werkelijke infectie, andere niet.
 • Sommige vaccins worden daadwerkelijk getest op vermindering van ziektegevallen, andere slechts op een antilichamenrespons of andere indirecte ‘marker’.

Enzovoort.

Elke ziekte is ook anders, sommigen ziekten zijn voor gezonde persoon onschuldig, zeker in ‘moderne maatschappijen’. Griep, mazelen. Voor sommige ziekten zijn ook goede behandelingen beschikbaar. Enzovoort.
Het is daarom belangrijk te blijven onthouden dat er niet zoiets bestaat als een ‘algemene vaccinatiediscussie’. De discussiepunten zouden volgens mij dus moeten zijn:

 • welke vaccins hebben bewezen werking?
 • welke vaccins zijn veilig?
 • welke vaccins zijn nodig gezien het individuele risicoprofiel?
 • welke vaccins geven herd immunity en zijn nodig gezien een collectief risicoprofiel?
 • mag je iemand verplichten preventieve medicatie te nemen?

Wat vind jij? Laat het weten in de comments.

Malaria is niet alleen maar malaria dus het is nogal heel erg kort door de bocht om te zeggen dat malaria hier verdwenen is. Malaria komt voor in 4 soorten de:
1. Palsmodium Malariae
2. Plasmodium Ovale
3. Plasmodium Vivax (bekend van de slaapcellen in de lever)
4. Palmodium Falciparum (ook wel hersenmalaria genoemd)
De nummers 1 en 3 kwamen voor 2WO nog in Nederland voor maar zijn uitgeroeid door door effectieve behandeling van patiënten met chloroquine en bestrijding van muggen met DDT.
Nummer 1 en nummer 2 kennen slechts beperkte verpreidingsgebieden maar nummer 3 en 4 komen vooral in de tropen en sub-stropen voor. Nummer 3 de Plasmodium Vivax is heel bekend omdat mensen soms pas een half jaar na terugkeer uit Azië of Afrika ziek w0rden en hoge koorts krijgen omdat er zich slaapcellen in de lever hebben gevestigd.
Nummer 4 is het gevaarlijkst en zorgt wereldwijd dan ook voor de meest doden. Tegen Plasmodium Falciparum zijn al heel vaak wondermiddelen gevonden maar na verloop van tijd raakten ze allemaal uitgewerkt. Mijn broer heeft in Leiden veel metingen op de Flowcytometer gedaan voor de vakgroep Parasitologie. Zodoende hoorde ik regelmatig de stand van zaken. Maar zelfs nu na zoveel tientallen jaren is er nog steeds geen effectief middel tegen Plasmodium Falciparum dus dat zegt genoeg.

Reageer...

“Malaria is niet alleen maar malaria dus het is nogal heel erg kort door de bocht om te zeggen dat malaria hier verdwenen is.” Ik bedoel hier mee te zeggen dat niet malaria is verdwenen uit Nederland maar de twee soorten Plasmodium Malariae en Plasmodium Vivax.

Reageer...

Kwik is overigens iets TOTAAL anders dan een kwikverbinding. Kwik als metaal is vloeibaar en giftig. Kwik (=Hg) in een verbinding als bv. HgCl (=Kwikchloride) is totaal niet te vergelijken met Hg (=Kwik) als vloeibaar metaal. Dat is hetzelfde als bv. met Kalium. Kalium is een zacht metaal dat zeer heftig reageert met water waarbij waterstof vrijkomt. Maar Kalium in de verbinding KCl (=KaliumChloride) is een heel doodgewoon zout meer niet. Zo heb je dus ook Kwikzouten en die hebben totaal niets te maken met Kwik. Mensen die dus panisch kwik roepen in combinatie met vaccins kramen dus eigenlijk totale onzin uit.

Reageer...

Kwikverbindingen zijn giftig maar het maakt wel heel veel uit of het Hg+ of Hg2+ verbinding is en hoeveel je binnen krijgt. Wat betreft vaccinaties: “Vanaf 1940 werd thiomersal (kwik) toegevoegd aan vaccins tegen difterie, kinkhoest, meningokokkenantiserum en vele andere toepassingen. Sinds 2001 wordt thiomersal niet meer gebruikt in vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Geringe hoeveelheden kwik in vaccins die vallen onder een bepaalde grenswaarde hoeven niet te worden vermeld op de bijsluiters, maar zijn wel aangetoond in vaccins.”

Reageer...